Kontakta oss

Styrelsen 2021-2022 består av

Pernilla Krook Ordförande
Pia-Maria Toivio Viceordförande
Matias Åminne Sekreterare
Terese Franzén Kassör
Anders Willför Inköpsansvarig
Anette Enbacka Kontaktperson för kök och servering
Johan Mitts Kontaktperson till klassföräldrarna
Anna-Lena Erbismann Webbansvarig
Lena Sjöholm-Fahllund Lärarrepresentant (rektor)
Ann-Charlott Matikainen Lärarrepresentant

    
          
                  
     
       

 

 

 

 


Till sin hjälp har styrelsen också ca 26 klassföräldrar.

Ni kan kontakta oss via E-post smedsby-bole@hemochskola.fi

Medlemsavgiften 12€/familj, samlas in under hösten för läsåret 2019-2020 

IBAN: FI86 5672 4350 0034 04     BIC: OKOYFIHH    (VAB)
IBAN: FI93 4970 2720 0431 77     BIC: HELSFIHH     (Aktia)