Kontakta oss

Styrelsen 2019-2020 består av

Fredrik Åman Ordförande
Jenny Nygård Viceordförande
Jeanette Wiik Sekreterare
Camilla Eklund Kassör
Nathalie Gull Inköpsansvarig
Birgitta Ahlskog Kontaktperson för kök och servering
Malin Forsbacka Kontaktperson till klassföräldrarna
Terese Franzén Webbansvarig
Lena Sjöholm-Fahllund Lärarrepresentant (rektor)
Jessica Örn-Esselström Lärarrepresentant

    
          
                  
     
       

 

 

 

 


Till sin hjälp har styrelsen också ca 26 klassföräldrar.

Ni kan kontakta oss via E-post smedsby-bole@hemochskola.fi

Medlemsavgiften 12€/familj, samlas in under hösten för läsåret 2019-2020 

IBAN: FI86 5672 4350 0034 04     BIC: OKOYFIHH    (VAB)
IBAN: FI93 4970 2720 0431 77     BIC: HELSFIHH     (Aktia)