Kontakta oss

Styrelsen 2023-2024 består av

Pernilla Krook Ordförande
Pia-Maria Toivio Viceordförande
Matias Åminne Sekreterare
Nina Myllykangas Kassör
Ronnie Ollila Inköpsansvarig
Maaret Nytröm Kontaktperson för kök och servering
Anna-Lena Erbismann Kontaktperson till klassföräldrarna
Catrin Sandvik Webbansvarig
Anna Nylund Lärarrepresentant (rektor)
Pia Ahonen-Eriksson Lärarrepresentant

    
          
                  
     
       

 

 

 

 


Till sin hjälp har styrelsen också skolans klassföräldrar.

Ni kan kontakta oss via E-post smedsby-bole@hemochskola.fi

Medlemsavgiften 15€/familj. 

IBAN: FI86 5672 4350 0034 04     BIC: OKOYFIHH    (VAB)
IBAN: FI93 4970 2720 0431 77     BIC: HELSFIHH     (Aktia)